Kancelaria nigdy nie określa z góry ceny za usługę prawniczą, bowiem każdą sprawa wymaga odrębnego, nieszablonowego podejścia.

Traktuję indywidualnie każdy przypadek, podobnie jak każdego klienta.

Możliwe jest jedynie ogólne podanie zasad ustalenia ceny za świadczone przez Kancelarię usługi.

Ceny usług świadczonych przez Kancelarię zależą m.in. od:

  • rodzaju sprawy, jej komplikacji pod względem faktycznym i prawnym
  • ilości czasu pracy potrzebnej do poprowadzenia danej sprawy
  • ilości i rodzaju wydatków jakie Kancelaria musi ponieść w związku z prowadzeniem sprawy

Możliwe jest ustalenie ceny usługi Kancelarii jako:

  • jednorazowej, za wykonanie danej czynności (np. udzielenie ustnej porady prawnej, napisanie pisma, sporządzenie pisemnej opinii prawnej lub projektu umowy itp.)
  • ryczałtowej za prowadzenie danej sprawy, obejmującego wszystkie czynności adwokata związane z daną sprawą, niezależnego od np. ilości i rodzaju pism, które należy sporządzić, wizyt klienta w kancelarii, udzielanych porad, ilości i długości trwania rozpraw w sądzie, konieczności złożenia środków odwoławczych itp.
  • ryczałtowej godzinowej, uzależnionego od ilości godzin pracy Kancelarii, poświęconych na wykonanie określonej czynności czy prowadzenie danej sprawy
  • suma składowych cen za poszczególne czynności podejmowane w sprawie np. napisanie pisma i wysłanie go lub złożenie w Sądzie, wizyta i rozmowa w Kancelarii, udzielenie porady prawnej, stawiennictwo na rozprawie lub posiedzeniu w Sądzie, stawiennictwo w innych urzędach itp.

Podane sposoby kształtowania ceny za usługi Kancelarii są jedynie przykładowe. Kancelaria jest otwarta na propozycje ze strony klientów dotyczące wysokości ceny usługi Kancelarii i sposobu jej kształtowania.

Jak możemy Ci pomóc

Quisque lorem tortor

Nullam wisi ultricies

Integer ultrices posuere