Urodziłem się w dniu 2 października 1977 roku w Chmielniku.
Obecnie zamieszkuję w Kielcach.

Ukończyłem z wyróżnieniem i oceną bardzo dobrą studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra prawa, broniąc pracy magisterskiej pod tytułem “Działanie przeciwko wierzycielom w perspektywie przepisów prawa publicznego” pod kierownictwem prof. dra hab. Mariana Zdyba.

Pracowałem jako inspektor ds. biurowości w Sądzie Okręgowym w Kielcach, następnie odbywałem aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach.
Zakończyłem ją zdaniem egzaminu sędziowskiego przed Komisją Egzaminacyjną przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, gdzie uzyskałem ocenę bardzo dobrą.

W okresie od 14 listopada 2004 roku do 15 grudnia 2009 roku wykonywałem czynności sędziowskie jako asesor, a następnie sędzia Sądu Rejonowego w Kielcach.

Chcąc wykonywać zawód adwokata zrzekłem się urzędu sędziego i w dniu 3 grudnia 2009 roku zostałem wpisany na listę adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach pod numerem KIE – 0329.

Prowadziłem zajęcia z przedmiotów o charakterze prawniczym w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach.

Posługuję się językiem angielskim w stopniu średniozaawansowanym.

Jak możemy Ci pomóc

Quisque lorem tortor

Nullam wisi ultricies

Integer ultrices posuere