Celem i priorytetem działalności Kancelarii jest przygotowanie takiej oferty, która odpowie na bieżące zapotrzebowanie klientów.

Zgodnie z art. 4 ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności:

 • na udzielaniu porad prawnych,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • opracowywaniu projektów aktów prawnych,
 • występowaniu przed sądami i urzędami.

Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym, przez co rozumie się organ państwowy lub samorządowy, osobę prawną, organizację społeczną lub polityczną oraz inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej.

Oferta dla osób fizycznych

W ramach oferty dla osób fizycznych Kancelaria proponuje swe usługi w tych obszarach życia, w których najczęściej występuje konieczność konsultacji lub pomocy fachowego prawnika.
Przykładowo można tu wymienić:

 • prawo cywilne – np. sprawy o zapłatę, o odszkodowanie, o ochronę dóbr osobistych itp.
 • prawo spadkowe – np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, doradztwo w sprawie sporządzenia testamentu
 • prawo rodzinne i osobowe – sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i podział majątku, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie itp.
 • prawo obrotu nieruchomościami – np. sprawy związane ze sprzedażą i kupnem nieruchomości, o naruszenie posiadania, o zasiedzenie, o ustanowienie drogi koniecznej, o zniesienie współwłasności, doradztwo w postępowaniu wieczysto księgowym, opiniowanie umów związanych z nabywaniem nieruchomości gruntowych i lokalowych,
 • prawo karne – udział w charakterze obrońcy podejrzanego i oskarżonego lub pełnomocnika innych stron w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym przed sądami powszechnymi

Usługi Kancelarii na rzecz klientów indywidualnych mogą być świadczone w następujących formach:

 • ustnych porad prawne (udzielane w czasie bezpośredniego spotkania lub przez telefon bądź komunikator internetowy)
 • pisemnych opinii i analiz zagadnień prawnych
 • pośredniczeniu w prowadzeniu negocjacji w sprawach spornych np. rozwodowych, rodzinnych
 • zastępowaniu klientów w charakterze pełnomocnika lub obrońcy w postępowaniach sądowych

Oferta dla firm

Kancelaria oferuje firmom usługi zmierzające do jak najbardziej efektywnego zaspokojenia ich potrzeb. W ich ramach firmy jako klienci Kancelarii mogą liczyć na usługi i czynności świadczone w razie zaistnienia konkretnej potrzeby, jak również na stałą obsługę prawną, zapewniającą klientowi stały dostęp do usług Kancelarii za niewygórowaną, stałą opłatę miesięczną.
Najczęściej wybierane usługi dla firm i przedsiębiorców to:

 • sporządzanie projektów umów i innych dokumentów
 • opiniowanie i analiza pod kątem prawnym przedstawionych do wglądu dokumentów
 • ustne i pisemne porady w rozwiązaniu konkretnego problemu prawnego
 • prowadzenie konkretnych spraw sądowych

 

Umowa o stałą obsługę prawną

W ramach stałej współpracy z Kancelarią firma otrzymuje możliwość korzystania z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną. Ma to na celu zapewnienie firmie komfortu i pewności, iż działalność bieżąca firmy będzie konsultowana z prawnikiem, co może zabezpieczyć firmę przed niepotrzebnymi kosztami, które mogą powstać w wyniku działania bez pomocy i konsultacji z adwokatem.
Umowa o stałą obsługę prawną daje możliwość prowadzenia bieżącej działalności firmy bez konieczności ponoszenia zwiększonych kosztów zastępstwa procesowego w razie konieczności np. wytoczenia większej ilości spraw sądowych bądź pozwania firmy do sądów przez inne podmioty. W zależności od ustalonych warunków umowy o stałą obsługę prawną jest możliwość objęcia stałą obsługą prawną reprezentację firmy w sprawach sądowych, bądź też jedynie konsultację w działalności bieżącej, bez zastępowania firmy w sporach sądowych.
W zależności od potrzeb klienta wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy może być ustalane bądź ryczałtowo za dany okres czasu, bądź też według stawek godzinowych za czas pracy Kancelarii poświecony w określonym czasie na potrzeby klienta.
W ramach usługi stałej obsługi prawnej firmy Kancelaria oferuje unikatową na rynku usług prawnych możliwość objęcia pracowników firmy świadczeniem nieodpłatnych usług prawnych przez Kancelarię.
Pracodawca zyska możliwość zaoferowania swym pracownikom dodatkowego, niematerialnego składnika wynagrodzenia, który obok np. dodatkowych ubezpieczeń, usług medycznych czy też karnetów do klubów i siłowni coraz częściej pojawia się jako czynnik motywujący pracowników oraz świadczący o prestiżu, atrakcyjności i nowoczesności firmy na rynku pracy.

Jak możemy Ci pomóc

Quisque lorem tortor

Nullam wisi ultricies

Integer ultrices posuere